Małgorzata Nowicka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Wzory pism i wniosków

 ​Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - pobierz w pliku PDF
 ​​Formularz skargi na czynności komornika - pobierz w pliku PDF
 ​​Wniosek o wszczęcie postępowania alimentacyjnego - pobierz w pliku PDF
 ​​Wniosek o doręczenie korespondencji - pobierz w pliku PDF