Małgorzata Nowicka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Przydatne odnośniki do stron internetowych

Izba Komornicza we Wrocławiu
Portal komorników sądowych
Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Strony Adwokatury Polskiej
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Serwis internetowy Krajowej Rady Notarialnej
Światowa Unia Komorników Sądowych