Małgorzata Nowicka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Kancelaria posiada elektroniczny dostęp do następujących baz danych:

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
Elektroniczne Księgi Wieczyste
KIR System Ognivo
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru
EPUAP
PUE ZUS
System CEPIK
System Komornik Online